Waarschuwing Waarschuwing: Ik kan het configuratie bstand: /home/deb20322/domains/evenementenhallen-veendam.nl/public_html/catalog/includes/configure.php beschrijven. Dit is een potentieel risico - Stel de permissies van de gebruiker goed in (CHMOD).
Evenementenplein Veendam Uw klantgegevens  Inhoud winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Indoorcentrum-> (2)
-
Evenementenverhuur
-
Biertapverhuur->
-
Verhuur Tafels
-
Verhuur Stoelen->
-
Verhuur Partytenten
-
Verhuur BBQ`s->
-
Verhuur Bestek
-
Verhuur Glaswerk
-
Verhuur Servies
-
Verhuur Warmhoud
-
Catering->
-
Horecapersoneel->
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
Stratenvolleybal 2013
Stratenvolleybal 2013
25.00EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Algemene Verkoop Voorwaarden

1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden
1.1 Alle bestellingen via Internet bij Evenementenhallen-veendam.nl worden geregeld door de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Wanneer u een bestelling plaatst, erkent u zonder voorbehoud onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.
1.2 Door van deze website gebruik te maken, aanvaardt u bovendien onderworpen te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Evenementenhallen-veendam.nl raadt u aan ze aandachtig te lezen voor u gebruik maakt van de diensten op deze website.
1.3 Evenementenhallen-veendam.nl behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe versie op deze website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Evenementenhallen-veendam.nl van de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie.

2. Registreren
2.1 Als u zich op deze website laat registreren, moet u zich ervan vergewissen dat de gegevens die u levert juist en volledig zijn.
2.2 Gelieve Evenementenhallen-veendam.nl in te lichten als u van adres verandert of als er andere gegevens veranderen door zo snel mogelijk uw persoonlijke gegevens op deze website te updaten.

3. Wachtwoord
3.1 U ontvangt na uw registratie een wachtwoord voor verder gebruik van deze website.
Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld.
3.2 U aanvaardt volledig verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van uw wachtwoord en alle bestellingen die zelfs buiten uw medeweten worden geplaatst door gebruik te maken van uw wachtwoord.
3.3 Als u weet of vermoedt dat een derde uw wachtwoord kent of gebruikt, moet u zo snel mogelijk Evenementenhallen-veendam.nl op de hoogte stellen.

4. Bestellingen
4.1 Als u op deze website een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe de producten te kopen die u heeft gekozen, conform onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.
4.2 De bestellingen die u via deze website bij Evenementenhallen-veendam.nl plaatst, zijn onderworpen aan een minimale en maximale hoeveelheidsgrens.
4.3 Evenementenhallen-veendam.nl stelt via deze website producten te koop zolang de voorraad strekt.

5. Bevestiging van bestelling
5.1 De bestellingen die u via deze website plaatst, hebben niet de geldingskracht van een bindende overeenkomst zolang ze niet per e-mail bevestigd zijn door Evenementenhallen-veendam.nl.
5.2 Evenementenhallen-veendam.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling te weigeren, in het bijzonder in het geval van onbetaalde facturen en insolvabiliteit.
5.3 De gegevens die door Evenementenhallen-veendam.nl worden geregistreerd, vormen een onweerlegbaar bewijs van de bestelling of de transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een onweerlegbaar bewijs van de financiële transacties.

6. Prijs
6.1 De prijzen die u verschuldigd bent voor de goederen die u heeft besteld, zijn de prijzen die op deze website vermeld staan op de dag van bestelling, BTW inbegrepen, maar zonder leveringskosten.
6.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangeduid op deze website op de dag van bestelling. Ze worden berekend volgens de grootte van de bestelling en de gekozen leveringswijze.
6.3 Evenementenhallen-veendam.nl behoudt zich het recht voor de prijzen en de leveringskosten te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren.

7. Douanerechten
7.1 Als u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzendland van Evenementenhallen-veendam.nl, wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de goederen in ontvangst neemt.
7.2 U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of –belastingen als de goederen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. We hebben geen controle over deze kosten en kennen hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met de plaatselijke douane voor meer inlichtingen.

8. Levering
8.1 Alle bestellingen die worden bevestigd door Evenementenhallen-veendam.nl worden geleverd op het adres dat op de bestelling is vermeld.
8.2 Evenementenhallen-veendam.nl doet al het mogelijke om te zorgen voor een levering binnen vier werkdagen die volgen op de ontvangst van de bestelling.
8.3 De leveringen kunnen enkel gebeuren in de landen die op deze website worden vermeld.

9. Controle van de goederen
9.1 U dient zelf in te staan voor de controle van de hoeveelheid en de goede staat van de goederen bij levering.
9.2 Als u vaststelt dat er goederen ontbreken of beschadigd zijn, dan moet u dat binnen 7 dagen die volgen op de levering formeel melden aan de transporteur en ook Evenementenhallen-veendam.nl op de hoogte stellen. Evenementenhallen-veendam.nl zal dan de ontbrekende of beschadigde goederen vervangen door gelijksoortige goederen.

10. Terugzending
10.1 U kunt binnen 14 dagen die volgen op de ontvangst van de bestelling goederen terugzenden die u niet bevallen.
10.2 Evenementenhallen-veendam.nl aanvaardt enkel teruggezonden goederen als ze in goede staat zijn, in hun originele verpakking en vergezeld van de factuur.
10.3 Als de terugzending op de voorgeschreven manier is gebeurd, betaalt Evenementenhallen-veendam.nl de prijs van de teruggezonden goederen en de gefactureerde leveringskosten terug binnen een maximale termijn van 30 dagen na de dag van ontvangst van de teruggezonden goederen. De portokosten zijn voor uw rekening.

11. Betaling
11.1 De facturen worden opgestuurd na de levering van de goederen. Ze zijn betaalbaar binnen de dertig dagen.
11.2 De betaling met een kredietkaart is onmiddellijk verschuldigd. De gegevens van uw kredietkaart worden gecodeerd om redenen van veiligheid.

12. Achterstallige betalingen
12.1 Elke achterstallige betaling zal aanleiding geven tot de heffing van een moratoire rente op het te betalen bedrag en tot de verrekening van de opgelopen administratieve en gerechtskosten.
12.2 Evenementenhallen-veendam.nl behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag betaald is.

13. Garantie op de machines
13.1 De machines die via deze website worden gekocht, krijgen een garantie van de fabrikant conform de specifieke clausules en bepalingen zoals die vermeld staan op de originele documentatie van het product.
13.2 Gelieve de documentatie te lezen die bij het product hoort voor bijkomende gegevens over de garantievoorwaarden van de fabrikant. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijk bepaalde dwingende rechten.

14. Klantenservice
14.1 Als u een probleem heeft met of vragen over de klantendienst, de werking van uw machine of het onderhoud ervan, neem dan telefonisch contact op met Evenementenhallen-veendam.nl voor hulp of raad.
14.2 Als het probleem niet telefonisch kan worden opgelost, zal Evenementenhallen-veendam.nl u een aantal voordelige opties op het vlak van de klantenservice voorstellen. Neem telefonisch contact op met Evenementenhallen-veendam.nl voor bijkomende inlichtingen.

15. Beperkte aansprakelijkheid
15.1 De afbeeldingen en teksten die de producten van deze website illustreren en beschrijven zijn niet gebonden aan een overeenkomst en worden enkel ter informatie aangeboden. Evenementenhallen-veendam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij fouten of weglatingen bij de afbeeldingen of teksten die op deze website voorkomen.
15.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit Evenementenhallen-veendam.nl goederen levert, aanvaardt Evenementenhallen-veendam.nl geen enkele aansprakelijkheid als de producten niet conform de wetten en reglementen van het land van bestemming zijn of in geval van een product dat incompatibel is met het elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.
15.3 Zonder de draagwijdte van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding– of ze nu te maken heeft met de geleverde producten, de niet-levering van producten of een andere reden – het bedrag overschrijden dat betaald is voor de goederen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding. In geen geval kan aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse, toevallige of vervolgschade van welke aard ook (zelfs indien het ontstaan van deze schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Evenementenhallen-veendam.nl) die voortvloeit uit zijn producten, hun gebruik, hun verkoop of deze website.

16. Overmacht
16.1 Evenementenhallen-veendam.nl zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen.
16.2 In geval van vertraging, zal Evenementenhallen-veendam.nl zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt hij zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder zijn klanten te verdelen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
17.1 Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden worden geregeld door het Nederlandse recht.
17.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het land van het toepasselijke recht.
Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.Darttoernooi 2013
02.Stratenvolleybal 2013
Aanbiedingen Meer
Darttoernooi 2013
Darttoernooi 2013
15.00EUR
10.00EUR
Beoordelingen Meer
Er zijn geen beoordelingen over dit artikel. Wees de eerste!
Talen
Nederlands
Valuta

Copyright © 2019 Evenementenhallen Veendam
Powered by
Domeinverkoopgids en Offertegids.